شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲۹ جماد أول ۱۴۴۱ January 25 2020
مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری مشهد:

اتوبوسی در کشور نیست که بخریم

مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری مشهد گفت: هزینه هر دستگاه اتوبوس بیش از یک‌میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان است؛ این در حالی‌است که سال گذشته همین موقع قیمت هر دستگاه اتوبوس ۵۵۰میلیون تومان بود؛ اما باید این را گفت که حتی اگر پول هم برای خرید اتوبوس وجود داشته باشد، دیگر اتوبوسی در کشور نیست که بخریم.
پیشخوان