- پایگاه مشهد پیام - http://www.mashhadpayam.ir -

مراسم عمامه گذاری طلاب مدرسه علمیه بقیه الله (عج) در مشهد

به گزارش مشهد پیام [1] به نقل از ایرنا، مراسم عمامه گذاری طلاب مدرسه علمیه بقیه الله (عج) با حضور آیت الله سید مصباح عاملی مدیر حوزه های علمیه خراسان در مشهد برگزار شد.

 

انتهای پیام/

 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۲۱ [2]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۲۲ [3]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۲۳ [4]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۲۴ [5]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۲۵ [6]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۲۶ [7]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۲۷ [8]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۲۸ [9]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۲۹ [10]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۳۰ [11]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۳۱ [12]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۳۲ [13]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۳۳ [14]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۳۴ [15]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۳۵ [16]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۳۶ [17]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۳۷ [18]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۳۸ [19]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۳۹ [20]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۴۰ [21]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۴۱ [22]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۴۲ [23]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۴۳ [24]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۴۴ [25]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۴۵ [26]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۴۶ [27]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۴۷ [28]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۴۸ [29]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۴۹ [30]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۵۰ [31]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۵۱ [32]
 • ۳۳۹۵۵۴۷-۵۵۹۷۴۵۲ [33]